Linka 116 000

Linka 116 000

·         služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče

Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Odborníci na Lince jsou připraveni s vámi probrat podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti týkající se vaší každodenní práce a života ve škole:

·         vztahů ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace již učiněných kroků, následná práce se skupinou)

·         vztahů ve škole mezi pedagogy a žáky

·         jakéhokoli rizikového chování žáků/studentů (nerespektování pravidel, ubližování a agresivní jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné tendence)

·         podezření či projevy domácího násilí, zneužívání, týrání, zanedbávání péče


Kontakt

Mgr. Renata Karpíšková, třídní učitelka

ZŠ a MŠ Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice


+420 519 433 939