Omluvenky

Rodič je povinen dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování. Na jednu hodinu se omlouvají žáci u vyučujícího.

Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci, po skončení vyšetření se žák účastní výuky. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba dítě vyzvedává ze školy.

Na jeden den se žák omlouvá u třídního učitele, na více dní u ředitelky školy prostřednictvím TU (písemná žádost rodičů, základním předpokladem uvolnění z výuky na rekreaci je doplnění učiva bez následného omlouvání z klasifikace).

V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka náhradní TU. Při absencích, o kterých vědí, si vyžadují rodiče dovolení předem. Při nemoci omlouvají rodiče žáka do 3 kalendářních dní od počátku absence. Bezprostředně po skončení nemoci musí žáci donést písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči.

V závažných případech může TU vyžadovat potvrzení lékaře.

Žák je povinen doplňovat si zameškané učivo, důležité zápisy a v případě dlouhodobé absence zajistit si doučení promeškané látky. 


Kontakt

Mgr. Renata Karpíšková, třídní učitelka

ZŠ a MŠ Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice


+420 519 433 939