Třídní schůzky

5. 10. 2017 v 16:00
Řešili jsme:
1. Mobily - +, -
2. Pokyn ředitelky školy - ničení školního majetku
3. Plná moc pro uvolnění žáka na www.skolavranovice.cz
4. www stránky třídy - sledovat info
5. Nabídka kroužků
6. Školní řád - změny
7. Společná akce třídy
8. Výlet - plánování
9. Matematika - dohlédnout na rýsovací potřeby, složky, matematická olympiáda
10. Dobrý anděl
11. Spolupráce s PPP - postup při novém vyšetření
Postřehy rodičů:
- aktivity o přestávkách
- kroužky - rozšíření nabídky
 

Kontakt

Mgr. Renata Karpíšková, třídní učitelka

ZŠ a MŠ Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice


+420 519 433 939