Kdo nás učí

BEŇUŠOVÁ Blanka – zeměpis

KARPÍŠKOVÁ Renata – matematika

                                      tělesná výchova

                                      hudební výchova

                                      výtvarná výchova

KOVAŘÍKOVÁ Ludmila – český jazyk

                                         anglický jazyk

KUŘÍMSKÝ Jakub – technické činnosti

LASTOMIRSKÁ Andrea – přírodopis

                                         přírodovědná praktika

MASAŘÍKOVÁ Jana – výchova ke zdraví

ODLOŽILÍKOVÁ Svatava – fyzika

                                           PC

PAŘÍK Jan – tělesná výchova

ŘÍHOVSKÁ Zdena – dějepis

                                 výchova k občanství

                                 ruský jazyk

SUCHÁNKOVÁ Lucie – německý jazyk  

 

 


Kontakt

Mgr. Renata Karpíšková, třídní učitelka

ZŠ a MŠ Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice


+420 519 433 939